PRIVACYVERKLARING JOHAN DE HAAS TRAINEN & COACHEN B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verstrekt. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. GEGEVENS BEWAART

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. heeft hier geen invloed op.

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dehaastc.nl. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. op via info@dehaastc.nl. www.dehaastc.nl is een website van Johan de Haas Trainen & Coachen B.V.. Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. is als volgt te bereiken:

De Naaldenmaker 26

5506 CD Veldhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17201232

Telefoon: 06 5128 4551

E-mailadres:info@dehaastc.nl

 

De volgende gegevens worden eveneens door Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. opgeslagen:

 

Database klantgegevens

 • Namen, adressen en telefoonnummers van (potentiele) klanten, waar we contact mee hebben of hebben gehad.
 • Aantekeningen van gesprekken die we hebben gevoerd en afspraken die we hebben gemaakt.
 • Deze gegevens worden gebruikt om facturen en offertes te versturen en contact te onderhouden per telefoon of per mail.
 • Een of tweemaal per jaar wordt een nieuwjaarsgroet/nieuwsbrief aan deze mensen gestuurd. Indien niet gewenst kan men van de lijst verwijderd worden, waarna al de gegevens verwijderd worden.
 • Deze gegevens staan op de laptop en op een back up op harde schijf.
 • Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.
 • Deze gegevens blijven bewaard.
 • Deze gegevens worden door de personen zelf aangeleverd.

 

Aantekeningen coachgesprekken

 • Van de coachgesprekken maak we aantekeningen op laptop (met back up op harde schijf).
 • Vaak staat naast de email en telefoongegevens ook een foto van de coachee erbij.
 • Aan het begin van een coachtraject wordt mondeling toestemming gevraagd aan de coachee om aantekeningen te maken, puur voor eigen gebruik.
 • Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.
 • Deze gegevens worden na 7 jaar verwijderd.
 • Coachees hebben recht op inzage of verwijdering van de gegevens.
 • Deze gegevens worden door de personen zelf aangeleverd.

 

Presentielijsten deelnemers aan trainingen

 • De namen van de deelnemers plus de paraaf op de datum dat ze zijn geweest wordt op papier bewaard en daarna gescand en aan de opdrachtgever gestuurd.
 • Deze gegevens staan op laptop en back up schijf.
 • Deze gegevens worden na 7 jaar verwijderd.
 • Deze gegevens worden door de opdrachtgevers aangeleverd.

 

Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie van de NVNLP (klantenstatuut).

 

Gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe we besluiten nemen.