Johan de Haas Trainen & Coachen BV is reeds 25 jaar als zelfstandig bureau werkzaam op het gebied van gedragstrainingen voor medewerkers uit uiteenlopende bedrijven en instellingen. Daarvóór was de naam Company Coaching en daarvoor de afdeling Management Training van de Nederlandse Philips Bedrijven.
Johan de Haas Trainen & Coachen BV verzorgt (maatwerk)trainingen en coaching voor instellingen en bedrijven. Zowel voor groepen als voor individuele medewerkers.

Maatregelen in geval van uitval/vervanging van personeel en waarborging van continuïteit van de opdracht 

 • Om voldoende aandacht aan de individuele deelnemer te kunnen geven zet Johan de Haas Trainen & Coachen BV bij trainingen met een groepsgrootte van 12 of meer deelnemers veelal twee trainers in. Uitgaande van de visie van Johan de Haas Trainen & Coachen BV vervullen de trainers meer de rol van coach, in de zin dat zij de deelnemers stimuleren in hun persoonlijk leerproces.
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV zorgt voor enige flexibiliteit in de planning en kan door middel van verschuivingen vrijwel altijd een (tijdelijke) uitval opvangen.
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV beschikt over een netwerk van freelance trainers
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV werkt nauw samen met trainingsbureaus met vergelijkbare filosofie, waardoor wij in geval van nood een beroep kunnen doen op aanvullende capaciteit.
 • Wij hebben ons cursusmateriaal gecentraliseerd in een (zowel digitale als analoge) “modulenkast”. Het is daarmee voor iedere trainer toegankelijk.
 • Alle trainers hebben een back-up cd-rom van de digitale modulenkast, zodat zij ook op locatie toegang hebben tot de modulenkast.

Maatregelen om kwaliteit van het dienstverleningspakket te waarborgen.

 • Elke opleiding wordt in onze opleidingsadministratie opgenomen en gevolgd: een planningssysteem voor deelnemersregistratie en cursusplanning.
 • Financiële afhandeling wordt gekoppeld aan de opleidingsadministratie.
 • Outlook dient als verzamelplaats van informatie over klanten, cursisten, cursussen, leveranciers, (gast)docenten.
 • Continue verbetering van processen en producten is voor Johan de Haas Trainen & Coachen BV een belangrijk aandachtspunt; de uitkomsten van trainingen worden gebruikt als input voor het continue verbeterproces.

Werkwijze maatwerk

 • Een voorgesprek met de opdrachtgever
 • Doorgaans ook één of meer gesprekken met ‘sleutelfiguren’ uit de beoogde doelgroep, (gedeeltelijk) in het bijzijn van de betreffende leidinggevende
 • Start van het leertraject met een gedetailleerder inventarisatie van individuele leerwensen
 • Flexibel ontwerp (zowel naar thema’s als tijdsbesteding) zodat tussentijds makkelijk kan worden bijgestuurd
 • Modulaire opbouw van het leertraject (makkelijk bouwstenen toevoegen of verwijderen)
 • Ruimte in concept programma houden voor eigen inbreng van deelnemers
 • Huiswerk in de vorm van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten waar relevante werkomgeving bij betrokken wordt.
 • Evaluatie door deelnemers individueel en met de opdrachtgever.

Evaluatie van opleidingen

 • Essentieel onderdeel van het na-traject vormt de zorgvuldige, uitgebreide evaluatie van trajecten.
 • Deelnemersevaluaties worden enkele dagen na afloop van de programma’s op de werkplek, online, ingevuld. Dit levert over het algemeen meer valide gegevens. De uitkomsten hiervan leveren, in combinatie met de opgedane ervaringen van de trainers, input voor adviezen aan de opdrachtgevers voor borging en vervolg van de behaalde resultaten.
 • Contact met de deelnemers, enkele maanden na afloop van de trainingen, kan ook deel uitmaken van de trajecten; het uitwisselen van opgedane ervaringen levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal, blijvend effect.
 • Na verwerking wordt een rapport gemaakt van de evaluatie. Dit wordt besproken met de opdrachtgever.
 • Opvolging. Coördinatie van de vragen en uitkomsten en de rapportage worden verzorgd door de Johan de Haas Trainen & Coachen BV. Conclusies uit evaluatiegesprekken worden altijd doorgegeven aan de betreffende programmaleider of trainer. Opleidingen kunnen op grond hiervan worden bijgesteld.

Klachtenprocedure

 1. Klachten of opmerkingen worden door de trainer zoveel mogelijk direct verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, dan kan de klant een klacht indienen bij Johan de Haas Trainen & Coachen B.V.
 2. De indiener van de klacht krijgt binnen een week schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
 4. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan vier weken, dan wordt de indiener hiervan binnen deze vier weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
 5. Klachten of opmerkingen van de klant worden geregistreerd in het klachtenformulier. Hierin staan de gegevens van de klant, omschrijving van de klacht, de mogelijke oorzaak, de mogelijke oplossing en de gemaakte afspraak met de klant.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal 3 jaar bewaard.
 7. Indien de klagende partij vindt dat het instituut of ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die aan het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of heeft gepubliceerd, kan bij het bestuur van de NVNLP een klacht worden ingediend (zie ethische code).
 8. De uitspraak van de NVNLP is voor Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bindend.

Johan de Haas Trainen & Coachen BV is reeds 25 jaar als zelfstandig bureau werkzaam op het gebied van gedragstrainingen voor medewerkers uit uiteenlopende bedrijven en instellingen. Daarvóór was de naam Company Coaching en daarvoor de afdeling Management Training van de Nederlandse Philips Bedrijven.
Johan de Haas Trainen & Coachen BV verzorgt (maatwerk)trainingen en coaching voor instellingen en bedrijven. Zowel voor groepen als voor individuele medewerkers.

Maatregelen in geval van uitval/vervanging van personeel en waarborging van continuïteit van de opdracht 

 • Om voldoende aandacht aan de individuele deelnemer te kunnen geven zet Johan de Haas Trainen & Coachen BV bij trainingen met een groepsgrootte van 12 of meer deelnemers veelal twee trainers in. Uitgaande van de visie van Johan de Haas Trainen & Coachen BV vervullen de trainers meer de rol van coach, in de zin dat zij de deelnemers stimuleren in hun persoonlijk leerproces.
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV zorgt voor enige flexibiliteit in de planning en kan door middel van verschuivingen vrijwel altijd een (tijdelijke) uitval opvangen.
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV beschikt over een netwerk van freelance trainers
 • Johan de Haas Trainen & Coachen BV werkt nauw samen met trainingsbureaus met vergelijkbare filosofie, waardoor wij in geval van nood een beroep kunnen doen op aanvullende capaciteit.
 • Wij hebben ons cursusmateriaal gecentraliseerd in een (zowel digitale als analoge) “modulenkast”. Het is daarmee voor iedere trainer toegankelijk.
 • Alle trainers hebben een back-up cd-rom van de digitale modulenkast, zodat zij ook op locatie toegang hebben tot de modulenkast.

Maatregelen om kwaliteit van het dienstverleningspakket te waarborgen.

 • Elke opleiding wordt in onze opleidingsadministratie opgenomen en gevolgd: een planningssysteem voor deelnemersregistratie en cursusplanning.
 • Financiële afhandeling wordt gekoppeld aan de opleidingsadministratie.
 • Outlook dient als verzamelplaats van informatie over klanten, cursisten, cursussen, leveranciers, (gast)docenten.
 • Continue verbetering van processen en producten is voor Johan de Haas Trainen & Coachen BV een belangrijk aandachtspunt; de uitkomsten van trainingen worden gebruikt als input voor het continue verbeterproces.

Werkwijze maatwerk

 • Een voorgesprek met de opdrachtgever
 • Doorgaans ook één of meer gesprekken met ‘sleutelfiguren’ uit de beoogde doelgroep, (gedeeltelijk) in het bijzijn van de betreffende leidinggevende
 • Start van het leertraject met een gedetailleerder inventarisatie van individuele leerwensen
 • Flexibel ontwerp (zowel naar thema’s als tijdsbesteding) zodat tussentijds makkelijk kan worden bijgestuurd
 • Modulaire opbouw van het leertraject (makkelijk bouwstenen toevoegen of verwijderen)
 • Ruimte in concept programma houden voor eigen inbreng van deelnemers
 • Huiswerk in de vorm van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten waar relevante werkomgeving bij betrokken wordt.
 • Evaluatie door deelnemers individueel en met de opdrachtgever.

Evaluatie van opleidingen

 • Essentieel onderdeel van het na-traject vormt de zorgvuldige, uitgebreide evaluatie van trajecten.
 • Deelnemersevaluaties worden enkele dagen na afloop van de programma’s op de werkplek, online, ingevuld. Dit levert over het algemeen meer valide gegevens. De uitkomsten hiervan leveren, in combinatie met de opgedane ervaringen van de trainers, input voor adviezen aan de opdrachtgevers voor borging en vervolg van de behaalde resultaten.
 • Contact met de deelnemers, enkele maanden na afloop van de trainingen, kan ook deel uitmaken van de trajecten; het uitwisselen van opgedane ervaringen levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal, blijvend effect.
 • Na verwerking wordt een rapport gemaakt van de evaluatie. Dit wordt besproken met de opdrachtgever.
 • Opvolging. Coördinatie van de vragen en uitkomsten en de rapportage worden verzorgd door de Johan de Haas Trainen & Coachen BV. Conclusies uit evaluatiegesprekken worden altijd doorgegeven aan de betreffende programmaleider of trainer. Opleidingen kunnen op grond hiervan worden bijgesteld.

Klachtenprocedure

 1. Klachten of opmerkingen worden door de trainer zoveel mogelijk direct verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, dan kan de klant een klacht indienen bij Johan de Haas Trainen & Coachen B.V.
 2. De indiener van de klacht krijgt binnen een week schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
 4. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan vier weken, dan wordt de indiener hiervan binnen deze vier weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
 5. Klachten of opmerkingen van de klant worden geregistreerd in het klachtenformulier. Hierin staan de gegevens van de klant, omschrijving van de klacht, de mogelijke oorzaak, de mogelijke oplossing en de gemaakte afspraak met de klant.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal 3 jaar bewaard.
 7. Indien de klagende partij vindt dat het instituut of ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die aan het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of heeft gepubliceerd, kan bij het bestuur van de NVNLP een klacht worden ingediend (zie ethische code).
 8. De uitspraak van de NVNLP is voor Johan de Haas Trainen & Coachen B.V. bindend.